top of page

Privacybeleid

Dit is het privacybeleid die we wettelijk op onze website moet staan, om je info te geven over de gegevensverwerking.

Privacybeleid van toepassing op websites www.beautypalace.be en www.beautypalacewebshop.be;

De online winkel Beauty palace, op de websites www.beautypalace.be en www.beautypalacewebshop.be, bedrijfs-ID BE0657.902.795  , gebaseerd in Onze Lieve Vrouw Waver, verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken ,om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Algemene bepalingen

1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna “Verordening” genoemd) is Beauty Palace bedrijfs-ID BE0657.902.795, gebaseerd in O.-L.-V.-Waver (hierna “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd);

2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mail: info@thebeautypalace.be , tel: 015/55.66.09 ;-

3. 'Persoonsgegevens' is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via het contract voor de aankoop en uitvoering van de elektronische bestelling die in de online winkel www.beautypalace.be of www.beautypalacewebshop.be zijn gemaakt.

2. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens voor de verzend- en boekhoudkundige doeleinden en voor de noodzakelijke communicatie tussen de contractanten voor de duur die wettelijk vereist is. Persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt en zullen niet worden overgezet naar andere landen.

3. De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt functionele-, analytische- en tracking- cookies waarmee de Klant automatisch akkoord is gegaan door gebruik van de website (zie Algemene Voorwaarden) en verwerkt op basis hiervan persoonsgegevens voor een betere ervaring op de website en om aangepaste aanbiedingen voor te stellen in het voordeel van de klant. Deze gegevens zullen in geen geval aan derden doorgegeven worden.

4. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt gegevens die de Klant zelf doorgeeft aan de Verwerkingsverantwoordelijke, bijvoorbeeld gegevens als de naam en het e-mailadres voor de e-maillijst etc.

Doel van de gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:

1. Voor de uitvoering van de elektronische bestelling die door de Klant gemaakt is (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);

2. Om wetten en voorschriften na te leven die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Klant en Verwerkingsverantwoordelijke;

3. Persoonsgegevens zijn nodig voor de uitvoering van het koopcontract. Het contract kan niet worden afgesloten zonder de persoonsgegevens.

4. Gegevens die zorgen voor de communicatie, een optimale service en klantrelatie, en optimaal gebruik van onze website en diensten.

5. Mailing naar actieve klant.

Duur van de opslag van persoonsgegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke slaat persoonsgegevens op voor onbepaalde duur, dit om uw service optimaal te maken. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld weten welke producten u reeds heeft aangekocht, aangepast aan uw huidtype en u hierdoor verder helpen in de toekomst. Wij bewaren ook uwe gegevens voor de wettelijke verplichtingen.

U kunt schriftelijk of via email de Verwerkingsverantwoordelijke vragen om alle persoonsgegevens te verwijderen, behalve de gegevens die we verplicht bewaren voor boekhoudelijke, wettelijke of veiligheids-redenen en voor de nakoming van rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant.

Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens

Derde partijen die persoonsgegevens van de Klant verwerken zijn onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke. Diensten van deze onderaannemers zijn onmisbaar voor de succesvolle uitvoering van het contract voor de aankoop en verwerking van de elektronische bestelling tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Klant, en een optimaal gebruik en ervaring van de website en services.

Onderaannemers van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn:

  • Webnode AG website host

  • Jouwweb.be webshop systeem; indien u een online aankoop doet

  • Verzendbedrijf Bpost; indien u een online aankoop doet

  • Google Analytics (website analytics); voor een optimale gebruikservaring en service

  • Emailprogramma; om u te contacteren ivm uw afspraak, vragen en voor een optimale klantenrelatie

  • Ons afsprakensysteem Esthios; indien u zelf een afspraak inboekt

  • Ons reviewsysteem Salonized ;indien u bij ons een afspraak hebt gehad.

Rechten van de Klant

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;

2. het recht op rechtzetting van persoonsgegevens;

3. het recht op verwijdering van persoonsgegevens;

4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;

5. het recht op dataportabiliteit;

6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: info@thebeautypalace.be

Beveiliging van persoonsgegevens

1. De Verwerkingsverantwoordelijke verklaart alle technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens;

2. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft technische voorzorgsmaatregelen getroffen om de opslagruimtes voor gegevens te beveiligen, met name het beveiligen van de toegang tot de computer met een wachtwoord, het gebruik van antivirussoftware en het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan de computers. Alsook wordt de website beschermd door de webhost.

Slotbepalingen

1. Door een elektronische bestelling te plaatsen op de website www.beautypalace.be of www.beautypalacewebshop.be, of deze websites te gebruiken, bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle algemene voorwaarden en de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;

2. De Klant aanvaardt deze regels en de algemene voorwaarden door het vakje in het aankoopformulier voor bestellingen aan te vinken;

3. De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze Regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

 

Deze Regels treden in effect op 1/02/2020

bottom of page